Всички знаем за съществуването на синтетични химически съединения, които в последните 10–15 години трайно навлязоха в продукти, които са част от ежедневието ни. Също така знаем, че голяма част от тях доказано водят до леки, а други до по-сериозни здравословни проблеми. При децата най-често срещани реакции са алергичните в т.ч. кожните заболявания, като атопичен дерматит и кожни алергии. Бисфенол, формалдехид, алкилфенол етоксилати (APEO), перфлуорвъглерод (PFC), фталати, канцерогенни оцветители са част от опасните химикали. Опасни химически вещества са онези, които показват опасни свойства: устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT); силно устойчиви и силно биоакумулиращи (vPvB); канцерогенни, мутагенни и токсични по отношение на репродуктивните функции (CMR); ендокринни разрушители (ED) или други свойства.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

Кожата е най-големият орган на човешкото тяло, с повърхност около 2 кв.м. и проницаемост за много химикали. Когато токсините се абсорбират чрез Вашата кожа, те се поемат от лимфната система, след това попадат в кръвоносната система и накрая в черния дроб и бъбреците, като могат да предизвикат смущения в техните функции;

Ето защо редица световни организации са загрижени за тези сравнително нови „добавки“, участващи в производствените процеси и съветват родителите винаги да проверяват етикетите на детските дрехи, когато пазаруват.

”Eco Safe” е знак на ICQ Group, с който се маркират продуктите, които се придържат към все по-високи стандарти за качество и безопасност. Тя е марка, регистрирана в Европейския съюз.

Знакът ”Eco Safe” гарантира, че продуктът е изработен в съответствие с химическите и механичните стандарти за безопасност и НЕ съдържа:

МАЛКИ ЧАСТИ
Малките части, които лесно могат да се отлепят или отстранят от децата, могат да доведaт до задавяне и задушаване.

ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ
Опасните елементи, кройка и дизайн, биха могли да доведaт до задушаване или нараняване на децата.

КАНЦЕРОГЕННИ БОИ
Вредни за здравето ни могат да доведaт до появата на алергични състояния като дерматит, сърбеж и зачервяване

ФТАЛАТИ
Много фталати са класифицирани като токсични за репродуктивната ни система, могат до доведaт до хронични алергии и увреждане на черния дроб и бъбреците.

ФОРМАЛДЕХИД
Използването му води до възможни алергични реакции и има потенциален канцерогенен ефект.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ
В зависимост от вида на използвания метал могат да бъдат канцерогенни, с вредно влияние върху централната ни нервна система, да предизвикат алергии и дразнене по кожата.

Обличай се безопасно!


Социалната ангажираност, грижата за опазването на околната среда и етичното
поведение са основни ценности на Benetton Group.

Проектът „Обличай се безопасно“ има за задача да информира потребителите за опасностите в реалния живот, за които много хора не са наясно и от които, следователно, е трудно да се предпазят. Рисковите фактори са многобройни. Дори и най-внимателният потребител може да подцени или да не разполага с възможности и инструменти за тяхното идентифициране.

За да предпази своите потребители, Benetton осигурява ресурси и експертен опит, за да бъде предотвратен всякакав потенциален риск за тяхното здраве и безопасност.

Магазин Benetton, ниво партер, Bulgaria Mall