Guess доказа своята отговорност към глобалните екологични проблеми, без да загърбва модата, чрез изграждане на партньорството за създаване на колекцията GUESS ECO 19 с компанията – I:CO (I:Collect), доказала се в решаването на глобалните еко-проблеми, специализирана в събирането, сортирането и рециклирането на използвани дрехи и обувки.

GUESS ECO COLLECTION 19 има мисия да защити изсичането на горите, за целта компанията създаде специален разграждащ се памук, изграден от вискоза и други целулозни материали. Целулозата е най-широко разпространеният захар в природата и основна съставна част на всяка растителна клетка. Тя се синтезира почти изцяло от зелените растения – намиращите се в почвата растителни остатъци се състоят 40 до 70% от целулоза. По този начин нейната синтеза превишава синтезата на всички останали природни съединения и намира широко разпространение.

Кампанията апелира за:

  • ПЕСТЕНЕ НА ВОДА – 100% органичен памук, базиран на памук, отглеждан без използване на торове, химически пестициди или генетично модифицирани семена, гарантира значително енерго и водно спестяване, като по този начин намалява екологичното, социалното и икономическото въздействие на производството на памук.
  • ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ – Материалите използвани за колекцията осигуряват намаляване на консумацията на енергия с 84%
  • РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ – Иновативен памук, получен от преработката на употребявано облекло и рециклирана пластмаса от отпадъчни бутилки – намират проложение в дрехите на GUESS от колекцията.
  • НАМАЛЯВАНЕ НА CO2 – Колекцията включва рециклиран полиестер, в който възстановените влакна се въвеждат отново в производствения цикъл, намалявайки въглеродния двуокис със 77%.

Колекция Guess ECO 2019, може да откриете в Guess, Bulgaria Mall